Wariant-3-208x300Монографія

Після конституційного затвердження державного статусу української мови, а також введення її як обов’язкового предмета впродовж п’яти років навчання
для іноземних студентів у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації збільшилося соціальне замовлення на вивчення української мови як іноземної на території України та за кордоном. Різноманітні суспільні зміни також сприяли цьому, що і зумовило необхідність створити чи удосконалити підручники, навчальні посібники, методики навчання, програми з української мови як іноземної тощо.А це все, відповідно, стимулювало розвиток методики викладання української мови як іноземної (МВУМІ) як окремої науково-практичної дисципліни.
Особливість монографії в тому, що основну увагу ми звернули не тільки на різноаспектний аналіз системи понять МВУМІ, виражених фаховою лексикою, але й здійснили спробу з’ясувати специфіку методики викладання української мови як іноземної, визначити її місце серед суміжних галузей.

Детальніше про монографію..

 

 

Mij Lviv_tytulМій Львів

«МІЙ ЛЬВІВ» – навчальний посібник, мета якого – сприяти розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності (читання, слухання, говоріння, письма) на середньому етапі вивчення української мови як іноземної. Система текстів і завдань посібника призначена не лише для тренування мовленнєвих умінь і навичок, але і для удосконалення лінгвокраїнознавчої компетенції.
Для студентів-іноземців, які навчаються у вищих навчальних закладах Львова, студентів-україністів Польщі, Чехії, Сербії, Болгарії, Німеччини, які проходять навчальні практики у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а також для іноземних студентів які досягли рівня знання української мови В2 (відповідно до Загальноєвропейської шкали мовних знань).

Посібник

Урок 1

 

 

 

1.1 Modulnyj kurs_tytul-page-001Модульний курс

У навчальному посібнику подано різні види тестів і тестових завдань для опрацювання змістових блоків: “Побут людини”, “Навчання” та “Відпочинок”. Курс складається з 12 модулів, у яких викладач має змогу тренувати рецептивні, репродуктивні та продуктивні вміння й навички іноземних студентів і водночас контролювати рівень сформованості їхньої мовленнєвої компетенції. Кожен модуль включає лексичну тему, граматичний матеріал, комунікативну ситуацію. Завершує кожен модуль словник-мінімум і довідка з переліком основних мовних формул для вираження різних комунікативних намірів. Навчальний посібник доповнено аудіодиском.
Призначено для іноземних студентів вищих навчальних закладів гуманітарних факультетів (рівень В1-В2).

Посібник

 

 

 

Dialog_tytul-1-page-001-300x212Діалог культур

Підручник “УКРАЇНА – ПОЛЬЩА. Діалог культур “адресована людям зі знанням української мови на середньому рівні. Може бути допомогою у підготовці до сертифікаційного іспиту з української мови на просунутому рівні С1.
Посібник складається з 12 модулів, які цікаво представляють Україну і Польщу. Розглядаються знайомі і нові теми. Серед них були: політика, історія, література, музика, театр, кіно, мистецтво, мода, ЗМІ, спорт, наука. Автори мали на меті розробити підручник для вивчення іноземної мови, який бере до уваги різні теми сучасних текстів, які впроваджують студента в культурно-мовну сферу України.

Детальніше про підручник..

Модуль 7