Logo1

Львівська обласна громадська організація «Центр україністики» об’єднує працівників Львівського національного університету імені Івана Франка та інших зацікавлених в українознавчих студіях осіб, які працюють з метою дослідження, зберігання та популяризації знань про Україну.

Центр україністики
– організовує міжнародні літні школи з української мови і країнознавства  для українських та іноземних громадян з метою ознайомити їх з мовою, історією, культурою країни;
– проводить конференції, круглі столи, семінари з актуальних питань щодо викладання української мови як іноземної;
– розробляє наукові, освітні та культурні програми, навчально-методичні посібники;
– організовує семінари з метою підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі викладання української мови як іноземної.

Відповідно до Статуту мета Центру  –  об’єднувати зусилля працівників Львівського національного університету імені Івана Франка, а також інших фахівців у галузі гуманітарних знань, насамперед українознавства, з метою:

  • дослідження, зберігання та популяризації знань про Україну;
  • створення умов для практичної реалізації програм щодо відродження та поширення історичних традицій України;
  • підтримки міжнародних ініціатив України та сприяння їхній реалізації;
  • здійснення діяльності, спрямованої на утвердження міжнародного авторитету України.