У 2003 році Агентством у рамках проекту „Інтегрований розвиток Розточчя” фінансованого програмою малих грантів CBC TACIS розроблено наукове обґрунтування територіальної структури української частини Міжнародного біосферного резервату “Розточчя”. Виконавці проекту: Степан Стойко, Анатолій Мельник, Орест Прус, Володимир Шушняк, Ірина Ванда, Галина Савка.

Горбисте пасмо Розточчя є частиною європейського вододілу між Балтійським і Чорноморським басейнами, контактною зоною Східно-Європейської платформенної і Карпатської геосинклінальної тектонічних структур, межею Середньоєвропейської і Північноєвропейської флористичних провінцій, історичним перехрестям слов’янських етносів, давніх і сучасних торгових шляхів. Тому регіон Розточчя становить інтерес не лише для України і Польщі, але й для всієї Центрально-Східної Європи.
Для збереження біологічного та ландшатного різноманіття, природної, культурно-історичної спадщини, забезпечення сталого розвитку регіону створюється міжнародний біосферний резерват (заповідник) “Розточчя”. Він формується на базі вже існуючих природоохоронних територій України та Польщі. На території польського Розточчя функціонують один національний парк (8481,76 га) та чотири крайобразові (ландшафтні) парки загальною площею 100594 га.
До складу української частини біосферного резервату в першу чергу ввійдуть: Природний заповідник “Розточчя” (2084 га) з охоронною зоною (2100 га), Яворівський національний природний парк (7079 га) та Регіональний ландшафтний парк “Равське Розточчя” (20464 га). Ці заповідні об’єкти безпосередньо межують із найбільшим у Європі військовим навчальним полігоном, що дозволить вивчати можливі наслідки мілітарного впливу на навколишнє природне середовище. Природний заповідник “Розточчя” функціонує з 1984 року. 92 % його території вкрито природними дубовими, сосновими і буковими лісами. Працівники заповідника мають великий досвід у збереженні цінних екосистем і веденні природоохоронного моніторингу. Яворівський національний природний парк створений у 1999 році з метою не тільки збереження, але й відтворення та раціонального використання природних ландшафтів Розточчя. За порівняно короткий час тут налагоджена наукова, екоосвітня робота, облаштовані екологічні стежки, природоохоронні заходи проводяться за участтю місцевого населення. Регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя» створений у 2007 році. Він служитеме екологічним коридором між українськими і польськими природоохоронними територіями, забезпечить їх територіальну і функціональну єдність. Об’єднання у функціональний заповідний комплекс згаданих природоохоронних об’єктів і включення їх до міжнародного біосферного резервату сприятиме покращенню його екологічної репрезентативності і, рівночасно, дозволить спільними зусиллями екологів двох країн вирішувати пріоритетні завдання по збереженню біологічної диверзитності та забезпеченню сталого розвитку в регіоні. Тому цей проект отримав підтримку на багатьох міжнародних конференціях по охороні природи Розточчя, у наукових публікаціях польських та українських вчених, у рішеннях Міністерств по охороні навколишнього середовища двох держав. Резерват матиме також вагоме значення для розвитку міжнародного туризму. Взаємне відвідування біосферного резервату сприятиме культурному зближенню та духовному взаємозбагаченню населення двох держав. В цьому полягає важливе культурне та екогуманне значення біосферного резервату.

29 червня 2011-го року ЮНЕСКО ухвалила рішення про включення української частини міжнародного Біосферного резервату “Розточчя” до Світової мережі біосферних заповідників. На основі наступних документів:

BIOSPHERE RESERVE NOMINATION FORM

  MANAGEMENT PLAN

Додаткова інформація про БР ”Розточчя”:

 PRESENTATION ”Biosphere Reserve “Roztochya””

У 2004-2015 роках проводилися роботи стосовно організації польської частини Міжнародного біосферного резервату ”Розточчя”.

31 липня 2015 року відбулася зустріч представників українсько-польської робочої групи зі створення українсько-польського міжнародного резервату «Розточчя».  Її метою стало підписання угоди про співпрацю в питаннях функціонування та управління транскордонного українсько-польського резервату біосфери «Розточчя».

Схема біосферного резервату “Розточчя”