У 2011 році Регіональним агентством стійкого розвитку здійснено наукове обґрунтування створення нової та реорганізації діючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради для встановлення територіально диференційованого режиму охорони, раціонального використання та відтворення природних та історико-культурних комплексів.

Актуальність роботи пов’язана:

– з необхідністю збереження ландшафтної та біотичної різноманітності та рекреаційного ландшафтного планування приміських територій м.Львова;

– з доцільністю створення на приміських землях м.Львова багатофункціональної природоохоронної території – регіонального ландшафтного парку;

– необхідності покращення системи управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду;

– з доцільністю збільшення, загальної площі природно-заповідного фонду м. Львова та його приміської зони.

Вирішення згаданих проблем вимагало проведення міждисциплінарних наукових досліджень. Власне такі дослідження були організовані Регіональним агентством стійкого розвитку яке, згідно з статутними завданнями покликано об’єднувати інтелектуальний потенціал для вирішення актуальних екологічних проблем. В дослідженнях взяли участь авторитетні фахівці географи, геологи, ботаніки, зоологи, екологи, економісти, архітектори провідних наукових установ Львова зокрема: Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного лісотехнічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Інституту екології Карпат НАН України, Державного природознавчого музею НАН України у Львові. Дослідженнями грунтовно проаналізовані природні та соціально-економічні умови функціонування існуючих та організації нових об’єктів природно-заповідного фонду, здійснено созологічну оцінку тваринного і рослинного світу та екологічну оцінку унікальних природних комплексів.

Проектований РЛП "Львівський" в межах адміністративних одиниць

Проектований РЛП “Львівський” в межах адміністративних одиниць

За результатами досліджень обгрунтовано доцільність створення великомаштабної поліфункціональної території природно-заповідного фонду зі статусом регіонального ландшафтного парку шляхом реорганізації лісових заказників «Гряда», «Винниківський», Чортові скелі», «Львівський» з долученням прилеглих лісових масивів ДЛГ «Львівський лісгосп» Львівського державного управління лісового та мисливського господарства, зеленої зони «Майорівка» та РЛП «Знесіння», як функціонального та управлінського центру проектованого регіонального ландшафтного парку. Власне на базі РЛП «Знесіння» у перспективі можна організувати комплексний моніторинг та менеджмент територій та об’єктів ПЗФ Львова та його околиць, а також природоохоронний менеджмент інших зелених насаджень Львова.

Проектований РЛП «Львівський» має об’єднати наявні на сьогодні природні екосистеми об’єктів ПЗФ міста та його зеленої зони (яких нині є 40 одиниць різних категорій, у т.ч. 5 – загальнодержавного значення), а також лісових масивів довкола смт. Брюховичі, м. Винники, поблизу сіл Голоско, Малі Грибовичі, Воля Гомулецька, Зубра та ін. У поєднанні з низкою перспективних для рекреаційного використання територій, вони могли б сформувати своєрідний «зелений каркас» локальної екомережі міста.

Публікації стосовно проектованого РЛП «Львівський»:

Звіти про наукові дослідження:

Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В.М. Шушняк [та ін.].  – Львів, 2011. − Т. 1. – 176 с.

Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В.М. Шушняк [та ін.].  – Львів, 2011. − Т. 2. – 318 с.

Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В.М. Шушняк [та ін.].  – Львів, 2011. − Т. 3. – 256 с.

Наукові статті:

Мельник А., Шушняк В., Савка Г. Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 218–226.

Шушняк В., Савка Г. Ландшафтні топоніми м. Львова та їхнє відображення у назвах об’єктів природно-заповідного фонду // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр., 2013.

Шушняк В., Савка Г. Передумови та созологічна доцільність створення регіонального ландшафтного парку на приміських землях Львова // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. Вип. 45. – 2013. – С. 436–443.